1bp » Nabízíme

Služby

Portfolio našich služeb pokrývá následující oblasti:

Výstavba bioplynových stanic

 • zpracování podnikatelského záměru
 • získání finančních zdrojů (úvěr, investor)
 • projekt, podklady pro územní a stavební řízení, inženýring
 • dodávka technologie
 • zprovoznění a servis, případně komplexní provozovatelské služby

Speciální řešení na bázi bioplynu

 • biometanové stanice (čištění)
 • bioCNG technologie
 • řešení energeticky náročných provozů
 • využití tepla pro bioplynové stanice

Poradenství v energetice

 • zpracování studií proveditelnosti
 • energetická centra – návrhy a realizace
 • snižování nákladů na energie systémovým řešením 
 

KONTAKT

1 bp.cz s.r.o.
Na Dolinách 128/36
147 00 Praha 4 - Podolí
info@1bp.cz